Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Akcji Promocyjnej Black Friday

 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej “Black Friday” (dalej: Akcja Promocyjna)
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej są:

Anna Starmach- Kusek, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ANNA STARMACH-KUSEK, pod adresem ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków, posiadająca NIP: 6772341046, REGON: 122852616

oraz

Agata Janowska-Starmach, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AGATA JANOWSKA-STARMACH Studio, pod adresem ul. Dymińska 9/32, 01-519 Warszawa, posiadająca NIP: 5252885408, REGON: 520513263,

Działające w ramach spółki cywilnej pod nazwą MNAM Anna Starmach-Kusek, Agata Janowska-Starmach, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6762618397, REGON: 521940910.

 1. Zakup produktów w ramach Akcji Promocyjnej możliwy jest za pośrednictwem sklepu internetowego MNAM dostępnego pod adresem www.mnam.pl (dalej: Strona Internetowa)
 2. Akcja Promocyjna będzie trwała w dniach od 23 do 27 listopada 2022 roku.
 3. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator umożliwia Klientom zakup niektórych produktów dostępnych w sklepie internetowym w cenie obniżonej w stosunku do ceny początkowej (dalej: Rabat). 
 4. Akcją Promocyjną objęte są tylko produkty wprost wskazane na Stronie Internetowej. Akcją Promocyjną w szczególności nie są objęte karty podarunkowe oraz usługi.
 5. Wysokość Rabatu różni się w zależności od produktu i wynosi od 10 % do 50 % początkowej ceny Produktu. Wysokość Rabatu oraz ostateczna cena Produktu po uwzględnieniu Rabatu będzie widniała bezpośrednio w karcie danego produktu. 
 6. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu do Koszyka produktu objętego Rabatem. 
 7. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami organizowanymi przez Organizatora (w tym m. in. z kodami rabatowymi).
 8. W przypadku, gdyby zwrot jednego z produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej spowodowałoby, że zakup nie spełniałby już wymogów objęcia Akcją Promocyjną, zwrócona kwota zostanie pomniejszona o kwotę naliczonego lecz utraconego Rabatu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym w sprawie zasad składania zamówień, metod dostawy, płatności, zasad odstąpienia od umowy oraz reklamacji, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego MNAM dostępnego pod adresem www.mnam.pl/regulamin (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej).
 10. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.
Ta strona internetowa wykorzystuje Pliki Cookies, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz poprawić wygodę użytkowania. Korzystając nadal z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas wszystkich plików cookies, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności.