Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Przedsprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin Przedsprzedaży określa zasady przedsprzedaży produktów wchodzących w skład kolekcji marki MNAM o nazwie “Kalendarze” (dalej: Przedsprzedaż).
 2. Wysyłka produktów zakupionych w ramach Przedsprzedaży będzie realizowana w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie Przedsprzedaży, który to termin może być późniejszy względem standardowego terminu wysyłki wynikającego z Regulaminu Sklepu Internetowego MNAM dostępnego pod adresem https://www.mnam.pl/regulamin/ (dalej: Regulamin Sklepu)
 3. Organizatorem Przedsprzedaży są:

Anna Starmach- Kusek, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ANNA STARMACH-KUSEK, pod adresem ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków, posiadająca NIP: 6772341046, REGON: 122852616,

oraz

Agata Janowska-Starmach, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AGATA JANOWSKA-STARMACH Studio, pod adresem ul. Dymińska 9/32, 01-519 Warszawa, posiadająca NIP: 5252885408, REGON: 520513263

Działające w ramach spółki cywilnej pod nazwą MNAM Anna Starmach-Kusek, Agata Janowska-Starmach, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6762618397, REGON: 521940910.

 1. Zakup produktów w ramach Przedsprzedaży możliwy jest za pośrednictwem sklepu internetowego MNAM dostępnego pod adresem www.mnam.pl.
 2. Przedsprzedaż będzie trwała w okresie od dnia 15.11.22 do momentu wyczerpania towaru objętego przedsprzedażą, lub do dnia 20.11.22 (w zależności od tego który z tych momentów nastąpi wcześniej).
 3. Zamówienia złożone w ramach Przedsprzedaży powinny zostać opłacone do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. W razie nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie zostanie ono anulowane o czym Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Produkty zakupione w ramach Przedsprzedaży zostaną wysłane przez Organizatora do Uczestnika od dnia 28.11.2022. Zamówienie może zostać wysłane wcześniej, o czym Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.
 6. Niniejszy Regulamin Przedsprzedaży wchodzi w życie z dniem 14.11.2022 roku.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Przedsprzedaży – w tym w szczególności w sprawach zasad składania zamówień, metod dostawy, płatności, zasad odstąpienia od umowy oraz reklamacji – znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Przedsprzedaży).
 8. Treść niniejszego Regulaminu Przedsprzedaży może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego MNAM.

Ta strona internetowa wykorzystuje Pliki Cookies, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz poprawić wygodę użytkowania. Korzystając nadal z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas wszystkich plików cookies, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności.